میزبانی وب و ثبت آنلاین دامنه

شرکت پندار پردازش

میزبانی وب و ثبت آنلاین دامنه

Email : info [at] pendarit [dot] com
Mobile1 : 09116797872
Mobile2 : 09373370400
  • 2
  • 1

شماره حسابها

بانک ملت

شماره حساب : ۴۱۳۱۹۳۸۵۴۹

بنام : عابد اشکانی

———————-
بانک ملی

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۹۰۵۶۰۵۶

شماره حساب : ۰۳۴۰۰۵۶۷۲۲۰۰۱

بنام : عابد اشکانی

 

پاسخ دهید